راهکار صبور شدن فرزند (2)

- کارشناس همایش ، کلیپی را در جلسه نشان می دهد که مربوط است به آزمایش کردن میزان صبر چند کودک در دست نزدن به خوراکی خوشمزه ای که در مقابلشان گذاشته می شود ؛ که در عوض صبر کردنشان جایزه ای به آنها وعده می دهند ؛ عکس العمل این چند کودک بسیار شگفت انگیز است.