جزوه کتاب حقوق جزای عمومی 1- محمد علی اردبیلی بهمراه نمونه سوال با جواب

جزوه کتاب حقوق جزای عمومی 1 تالیف محمد علی اردبیلی بهمراه نمونه سوال با جواب از لننک زیر دانلود کنید:
https://hdaneshjoo.com/product/32115/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-1-(-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C)--%D8%AA%D8%B3%D8%AA
نکات مهم و کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf
و در حجم 29 صفحه به همراه یک دوره آزمون جامع تالیفی با پاسخ نامه