خودکار های پلاستیکی تبلیغاتی

خودکار های پلاستیکی تبلیغاتی در طرح ها و رنگ های مختلف . امکان درج لوگو و متن روی بدنه ی خودکار