آموزش ساخت پايه گلدان

اگر جزء آن دسته از افرادي هستيد که در اتاق يا داخل خانه خود از گلدان استفاده مي کنند معمولا براي گلدان ها پايه اي را تهيه مي کنند که سطح گلدان از زمين بالا باشد و هم زيبايي خانه بيشتر شود. به همين علت امروز شما نحوه ساخت پايه گلدان را خواهيد آموخت.www.dekorator.ir