تفاوت جسمانی افراد ، از عوامل اختلاف و تعارض (1)

- قسمت دوم از تعارض ها که معمولا مورد غفلت قرار می گیرد ، تفاوت وضعیت بدنی است که تعارض ایجاد می کند ؛ افراد معمولا در سبک زندگی خودشان روحیه خاصی دارند ، یکی سحر خیز هست و بیشتر صبح گاه سرحال و با نشاط است ، دیگر عصرگاهی هست ، یکی گرم مزاج و دیگری سرد مزاج است ، یکی بیشتر تمایل به روابط اجتماعی دارد ، دیگری در محیط خلوت آرامش دارد ؛ همه ی این روحیات خاص سبب می شود وقتی دو فردی که در این موارد اختلاف دارند سبب تعارض و ایجاد مشکل بینشان شود.