حسادت پدر و مادر به فرزندانشان

_گاهی اوقات یکی از والدین وقتی جلوی همسرش ، محبت زیادی به فرزند نشان می دهد و از طرفی همین آقا یا خانم در مقابل این محبت زیاد به فرزند ، کمتر زحمات همسرش را می بیند و کمتر او را تحسین و تشکر می کند ؛ در این هنگام آن همسر حسی حسادت گونه در او ایجاد می شود و توقع زیادی در او ایجاد می شود که به او هم توجه شود ؛ این پدیده سبب سو تفاهم می شود که در این هنگام باید زن وشوهر مراقب باشند که تشدید نشود.