دعوا با همسر به خاطر ناراحتی از اطرافیانش

- در داستانی جالب و پند آموز از سیره امام حسن مجتبی (علیه السلام) نقل شده است که وقتی پدرزن حضرت ( اشعث ) به ابن ملجم کمک کرد تا حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) را به شهادت برساند ؛ امام حسن (علیه السلام) به منزل رفتند و دیدند همسرشان خیلی ترسان و هراسان هستند ، حضرت علت را که جویا شدند و فرمودند که هیچ فرزندی به گناه پدرش مجازات نخواهد شد.