افکت چوب (ابزار)

ابزار مبتدی افکت چوب
آموزش نحوه استفاده
به حرکات دست توجه کنید

ادیب علوی زاده
مدرس رنگ و پتینه
آموزش پتینه مجازی
دارای مدرک های تخصصی و مدرک بین المللی رنگ و پتینه
شماره تماس تلگرام: 09035666260