رعایت زمان و مکان مناسب برای حل اختلافات (1)

- خانم ها باید بیاموزند که در بدو ورود آقایانشان به منزل ، هرگز بابت مشکل و اختلاف گذشته بحث نکنند ؛ چرا که زمان مناسبی نیست و فایده ای نخواهد داشت.