تغییر رفتار بر اثر تغییر دانش

- با عوض کردن اطلاعات و آگاهی و دانش دیگران می توان به راحتی ، رفتارها و اندیشه و طرز تفکر آنها را عوض کرد ؛ لذا برای تایید این قاعده ، می توان رسالت پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام و علما را مثال زد که در تغییر سنت ها و آداب و رسوم مردم ، بسیار اثر گذار بوده اند.