یکی از راه های مقابله با استرس و خشم

- برای مقابله با خشم و استرس ، فرد باید خود را بشناسد و بداند که چطور و به کمک چه چیزی ، آرامش کسب می کند ؛ شاید فردی با مواردی و یا دستور العمل های خاصی که به آن عادت دارد خود را آرام کند و فرد دیگر با موارد دیگر ؛ مثلا یکی با خوردن قند ، تمام هیجان های خودش را آرام می کند و یکی با شستن پای خود با آب سرد ، خودش را آرام می کند.