افکت چوب

به درخواست بالای دوستان، فیلم آموزش مجازی تخصصی رایگان چوب

افکت های چوب فقط با قلم
بدون استفاده از ابزار های آماده مصنوعی طرح چوب


ادیب علوی زاده
مدرس رنگ و پتینه
آموزش پتینه مجازی
دارای مدرک های تخصصی و مدرک بین المللی رنگ و پتینه
شماره تماس تلگرام: 09035666260