آموزش مجازی میکس مدیا

آموزش های میکس مدیا
ترکیب چیدن اشیا، احجام و مواد
تکسچر، بافت سازی های ریز و درشت
افکت سازی های ترکیبی
افکت های تکی
فیکس کردن

ادیب علوی زاده
مدرس رنگ و پتینه
آموزش پتینه مجازی
دارای مدرک های تخصصی و مدرک بین المللی رنگ و پتینه
شماره تماس تلگرام: 09035666260