طرح سنگ گرانیت آموزش های غیر حضوری

مراحل مهم در طرح سنگ
ساخت رنگ های ترکیبی
ربط دادن رنگ ها
ایجاد افکت های اولیه
هماهنگ کردن افکت های ترکیبی
ساخت رگه
ترکیب رگه های ضعیف به رگه های قوی

ادیب علوی زاده
مدرس رنگ و پتینه
آموزش پتینه مجازی
دارای مدرک های تخصصی و مدرک بین المللی رنگ و پتینه
شماره تماس تلگرام: 09035666260