پتینه سقف

اجرای پودر رنگ های المانی با ترکیب مواد
افکت های برنزه، سایه کاری پودر برنزه
پودر طلا، سایه کاری

ادیب علوی زاده
مدرس رنگ و پتینه
آموزش پتینه مجازی
دارای مدرک های تخصصی و مدرک بین المللی رنگ و پتینه
شماره تماس تلگرام: 09035666260