طراحی تاسیسات برق ساختمان ۶ طبقه (پلان اعلام حریق و آنتن مرکزی) در AutoCAD

آدرس دریافت: http://mohandesbartar.ir/bme1512
در این آموزش ابتدا قوانین نظان مهندسی در خصوص ساختمان هایی که بایستی دارای سیستم اعلام حریق باشند را بررسی میکنیم سپس پلان اعلام حریق پیلوت و طبقات اول تا ششم را ترسیم می کنیم. در ادامه سیستم آنتن مرکزی مربوط به این ساختمان را طراحی می کنیم.