آشنایی با پلان ها و المان های طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان با AutoCAD

آدرس ردیافت:http://mohandesbartar.ir/ame8915
در نقشه کشی، مجموعه از خطوط، علائم و نماد ها به سان الفبای زبان در کنار هم قرار گرفته و مجموعه ای را تشکیل می دهند که همانند کلمات و جملات، انتقال دهنده مفاهیم و پیام های خاص هستند. نقشه های تاسیسات مکانیکی ساختمان دارای پلان های متعددی هستند و در هر یک از این پلان ها از علائم و نمادهای متفاوتی استفاده می شود. در این آموزش قصد داریم تا با انواع پلان ها در نقشه های تاسیسات مکانیکی ساختمان و نحوه سازمان دهی آنها آشنا شویم. همچنین در بخش دوم آموزش با تک تک علائم و نماد ها که در بخش راهنمای نقشه ها وجود دارد آشنا می شویم. جهت راحت تر بخاطر سپردن نماد ها در کنار هر یک از این علائم تصویر واقعی آن المان نیز نمایش داده می شود.
نکته دیگر آن ترسیم نقشه ها، بدون داشتن اطلاعات کافی در خصوص نکات اجرائی، در عمل راه به جای نمی برد. برای آن که یک نقشه کاربردی و اجرائی باشد بدون شک باید نکات اجرائی مختلف را در هنگام ترسیم آن رعایت نمود.
ار این رو یکی دیگر از چالش های بسیار جذاب و البته کاربردی این آموزش ارائه نکات اجرائی تاسیسات مکانیکی است که در لابلای مباحث مختلف این ویدئو مطرح می شود تا علاوه بر ایجاد دید اجرائی، نقشه هایی که ترسیم می شوند نیز اجرایی و کاربردی می باشد.