رقص زیبا آذری در پراگ چک - خلاصه اجراهای آیلان

خلاصه 9 اجرای گروه رقص آذری آیلان در جشنواره فولکلور جمهوری چک و افتخار کسب جایگاه اول برای گروه آیینی بومی تهران