پیام های غیر کلامی رفتارات جزئی فرد

- در رفتارها و نوع زندگی افراد مواردی بسیاری وجود دارد که دارای پیام های غیر کلامی می باشد ؛ مثل نوع رنگ و قاب گوشی موبایل ، نوع صدای زنگ آن ، تصویر صفحه اول و یا پروفایل و مثال های جزئی دیگر.. ؛ که نشان دهنده شخصیت و طرز فکر افراد و نیز انتقال دهنده پیام به دیگران می باشد.