تصاویری کمیاب از خرس سیاه آسیایی

فرزندزمین_متاسفانه این نوع خرس در خطر انقراض قرار دارد