تابلو دکوراتیو رزین

آموزش مجازی تابلو های رزین

ادیب علوی زاده
مدرس رنگ و پتینه
آموزش پتینه مجازی
دارای مدرک های تخصصی و مدرک بین المللی رنگ و پتینه
شماره تماس تلگرام: 09035666260

آدرس کانال جدید
https://t.me/adibfaux