یعنی این ها هم عالمی دارن واسه خودشون ها :)

ویدئویی خنده دار از ماهیگیری تعدادی صیاد حرفه ای و آماتور
ویدئو های بیشتر در "ملکانه"