یادواره شهدای مدافع حرم در باغک شمالی

یادواره شهدای مدافع حرم در باغک شمالی