gta ادیت شده کاری از عباس خواجی

این باز توسط عباس خواجی تهیه و ادیت شده در این بازی امکانات و شخصیت های معروف از جمله رونالدو.مسی.خدای جنگ.کشیش قاتل.مک تاویش.مرد عنکبوتی.سوب زیرو.جین کازما.لیون اس کندی.جان سینا.و..... دهاشخصیت دیگر دور هم با امکانات عالی دور هم جمع شدن تا بازی خوبی را به نمایش بگذارند که در این فیلم بعضی از امکانات را به نمایش گذاشتیم