عوارض خطرناک استرس

استرس در ابعاد مختلف روی انسان تاثیر می گذارند از جمله ی آن در علت بسیاری از سکته ها ناشی از مدیریت نکردن این فشارهای روانی است...یا بیماری ام اس و آلزایمر ... حتی وسواس ها... اینها به خاطر استرس های حل نشده است.. کسانی که دچار تکرار در برنامه های مذهبی می شوند به خاطر به همریختگی تعادل و سلامت پایه در آنها می شود که باعث می شود...