تاثیر تغذیه بر نشاط و روحیه

رابطه بدن و روان با تغذیه بسیار مهم است. غذای فرد باید طیب، طاهر و پاک باشد چون بر روان فرد تاثیر می گذارد. افراد در مدیریت تغذیه زمانی که از قانون های غذایی پیروی کنند از سلامت روان بالاتری برخوردارند.