دستگاه شرینک پک

ماشین سازی پویا ماشین البرز سازنده انواع #شرینک_پک ؛ #شیرینگ_پک_اتوماتیک ؛ #شیرینک_پارچه ؛ #شرینک_طاقه ؛ #شیرینگ_اتومات ؛ #شیرینگ_دوگانه_سوز مناسب برای بسته بندی انواع رول، طاقه، بسته، کارتن و....
www.pooyamachine.com
02634718266
09122602061