احقاق حق و ابطال باطل

دنیا برای احقاق حق و ابطال باطل / حکایتی از امیر المؤمنین سلام الله علیه- آیت الله مظاهری