جزوه کتاب مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد

جزوه کتاب مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد را آماده نمودیم کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد و به درخواست جناب امیری در سایت قرار گرفته برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
http://hdaneshjoo.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF/

-------------
بسیاری از حساسترین مشکلات ما نه در حیطه چیزها بلکه در قلمرو انسانها است . بزرگترین درماندگی انسان ناتوانی در دستیابی به همکاری و تفاهم با دیگران است.
التون میو : نتایج ناشی از عدم تعادل میان توسعه مهارت های فنی و اجتماعی برای جامعه فاجعه آمیز خواهد بود.
میو علوم موفق را شیمی ، فیزیک و فیزیولوژیک و علوم ناموفق را روانشناسی ، جامعه شناسی و علوم سیاسی نامید. میو به این دلیل علومی را موفق نامید که در تحصیل این علوم تئوری و عمل هر دو مسیر می شوند. مدیریت : کار کردن با افراد و بوسیله افراد و گروه ها برای تحقق هدفهای سازمانی.
مدیریت : دستیابی به هدفهای سازمان از طریق هدایت و رهبری.