دانلود مقاله اصل شخصی بودن مجازات ها

دانلود مقاله اصل شخصی بودن مجازات ها نسخه ورد با قابلیت ویرایش و پرینت به صورت اماده تهیه توسظ همیار دانشجو برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
http://hdaneshjoo.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA/
----------
اصل شخصي بودن مجازات ها
قبل از پيدايش حقوق کيفري و شکل گيري نظام هاي جديد جزائي مسئوليت مجرمين در عمل، اعضاي خانواده وبستگان آنان را نيزدر بر مي گرفت وقتي شخصي مرتکب جرم سنگين چون خيانت به پادشاه مي شد همه اعضاي خانواده و بستگان مرتکب، مجازات و شکنجه مي شدند يا در نظام قبيله اي وقتي يک نفر از يک قبيله مرتکب جرمي عليه شخصي از قبيله ديگر مي شد نه تنها مرتکب و اعضاي خانواده اش، بلکه تمام اعضاي قبيله در اتش خشم و انتقام جويي قبيله مجني عليه مي سوخت و در واقع درآن زمان مسئوليت دسته جمعي بوده ولي با گذشت زمان و تکامل حقوق کيفري و با هدف برقراري امنيت و عدالت کيفري اصل شخصي بودن مجازات ها که دقيقا نقطه مقابل مسئوليت دسته جمعي بود حاکم گرديد که در واقع مرحمي بود بر افراط گري هاي آن زمان.

مفهوم واقعي اين اصل دلالت بر اين دارد که مجازات وآثار آن بايد فقط شامل حال مرتکب شود و هر شخص مسئول عمل خويش مي باشد و تصويب تمام قوانين بايد با چنين رويکردي صورت گيرد شارع مقدس در وضع قوانين در تمام موارد چنين رويکردي را مدنظر قرارداده و اين ايه کريمه«لاتزو وازره وزر الاخري» در تمام موارد مورد توجه بوده است .

اما متاسفانه رعايت اين اصل در تمام موارد ، مورد توجه قرار نگرفته است و آثار ناشي از اجراي مجازات ها شامل ديگران نيز مي شود به عنوان مثال فردي که به زندان محکوم مي شود و مدتي را در حبس سپري مي کند و چون خانواده،سرپرست خود را از دست داده است و فرزندان از فقر عاطفي و فقر مالي ناشي ازعدم حضور پدر خود، آثار مجازات را تحمل مي کنند؛ جامعه پذيري مجدد نيز براي زنداني ، کاري بسيار مشکل خواهد بود.

در محکوميت هاي مالي ناشي از عمل مجرمانه نيز با اخذ جريمه مالي از ميزان سهم الارث ورثه کاسته مي شودوآثار مجازات بر ورثه تحميل مي شود.
اجراي اصل شخصي بودن مجازات ها در عمل کاري مشکل و شايد هم غير ممکن است و اصل فردي کردن مجازات ها که در واقع مرحله تکان يافته اصل شخصي بودن مجازات ها است علاوه بر اينکه مجازات را متوجه خود مرتکب ميداند معتقد است که علاوه بر آن مجازات بايد ويژه شخصيت هر فرد نيز باشد که در فصول آينده در اين مورد بحث خواهد شد.

فردي کردن مجازات ها
فردي کردن مجازات ها يعني ؛ شناخت شخصيت واقعي مجرم باتوجه به عوامل مختلف تاثير گذار در ارتکاب جرم، با استفاده از نظريه کارشناسان علوم مختلف و تعيين مجازات مناسب با شخصيت مرتکب به نحوي که باعث اصلاح و درمان مجرم شود و باعث بازگشت مرتکب به آغوش جامعه و خانواده اش شود.

در معناي وسيع تر فرادي کردن يعني اصلاح و تربيت مجدد مجرم با استفاده از جايگزين هاي حبس و کيفرزدايي و جرم زدايي به نحوي که جامعه ي بيمار نيز بتواند همراه با مجرم اصلاح شده و از ميکروبهاي فاسد کننده پاک شود تا بتواند تکامل يافته و افراد اجتماع را نيز در مسير تکامل ياري دهد بحث هاي تکميلي مربوط به فردي کردن ، اهداف و مباني وروش ها در فصول آينده خواهد آمد .