بازی COD MW3 - پایان کار کاپیتان مکتاویش

به احتمال زیا تاحلا یکی از سری های Call of Duty Modern Warfare رو بازی کرده باشید و پا کاپیتان جان سوپ مکتاویش آشنایی داشته باشید اما باید بگم که در سری آخر این مجموعه طی یک ضد حمله از طرف ماکاروف کاپیتان سوپ به شدت مجروح و بعد از فرار از دشمن میمیره