پتینه افکت های دکوراتیو

افکت های دکوراتیو
ابداع خودم

ایجاد طرح سنگ های متنوع طبق الگو
پکیج آموزشی طرح سنگ مجازی
مناسب برای هنرمندانی که امکان دیدن اموزش حضوری ندارند (شهرستان ها)
برای ایجاد طرح سنگ های خاص و گران قیمت این مراحل رو یاد میگیرد

بخش یک، انواع افکت ها جهت زیر سازی و سه بعدی شدن
بخش دوم ترکیب زیرسازی و رگه
بخش سوم، رگه سازی تخصصی


برای خرید
شماره تماس تلگرام: 09035666260