برنامه نود عملکرد لژیونرها در هفته گذشته (نود ۲۳ مرداد)

برنامه نود عملکرد لژیونرها در هفته گذشته (نود ۲۳ مرداد)
پخش شده در دوشنبه 23 مرداد 96 از شبکه 3 سیما