برنامه نود آیتم ویژه نود از هواداران تراکتور/ تبریز تا تهران

برنامه نود آیتم ویژه نود از هواداران تراکتور/ تبریز تا تهران
پخش شده در دوشنبه 23 مرداد 96 از شبکه 3 سیما