تیزر فیلم کوتاه عجله

تیزر فیلم کوتاه عجله
--نویسنده و کارگردان:محمد حسین محبی
--فیلمبرداری و تدوین : محمد سعید شریفی
--منشی صحنه : رضا حلاج نژاد
فیلم کوتاه The Hurry
فیلم کوتاه عجله
به زودی