پایان نامه ارشد هوش مصنوعی *پایان نامه ارشد داده کاوی *پایان نامه ارشد پردازش تصویر*

انجام کلیه پایان نامه و پروپوزال ارشد ودکتری کامپیوتروداده کاوی -امنیت شبکه -پردازش ویدیو-پردازش متن -پایان نامه ارشد بیگ دیتا -انجام پایان نامه ارشد معماری کامپیوتر-پایان نامه ارشد مهندسی نرم افزار-پایان نامه ارشد موبایل - انجام پایان نامه ارشد نرم افزار-لگوریتم دسته بندی-تجارت الکترونیک-بانکداری الکترونیک-تشخیص تقلب-نوشتن پروپوزال
SIMULINK, cloud storager و IMAGE PROCESSING و GENETIC ALGORITHM و NEURAL NETWORKو FUZZY LOGIC
Steganalysis Facial expression Face/ Image processing
recognition Texture segmentation Image retrieval Image segmentation Color Demosaicing
... Machine Vision: Object tracking( with all kind of methods) for various purposes Multiple Object Tracking Object Tracking with motion blur Blind motion blur
deconvolution line based structure from motion Geometrical enhancemen
(Data Mrining) (Classification)،
خوشه بندي (Clustering)، پيش بيني (Prediction)، انتخاب ويژگي (Feature Selection) و قواعد انجمني (Association Rules)
داده های بزرگ*iot/رایانش ابری cloud-computing /رایانش امن /
انجام کلیه پروژه های تحقیقاتی درزمینه مختلف *انجام پایان نامه و پروپوزال های دانشجویی مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشددكتری
دانشگاه های داخل وخارج ازکشوررشته مهندسی کامپیوتروفناوری اطلاعات وحقوق
مشاوره رایگان انتخاب موضوع پایان نامه
انجام تمامی خدمات مربوط به تهیه پیشنهادیه پایان نامه( proposal )
مشاوره و تدوین پایان نامه های مرتبط با رشته های فوق الذکرفناوری اطلاعات* کامپیوترو..
ارائه تمامی فصول مربوط به پایان نامه ، مطابق با جدول زمانبندی توافقی
مشاوره و طراحی پرسش نامه و انجام مصاحبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده ازنرم افزارهای مرتبط
و در انتها ارائه مقاله ای علمی – پژهشی برای ارائه نشریات معتبر داخلی (علمی-پژوهشی) و خارج
گروه مهندسی پایتخت با بیش ازده سال سابقه انجام پایان نامه وپروپوزال طرح های تحقیقاتی و انجام پروژهای کسرخدمت
www.pcporoje.com
www.tezcomputer.com
09191022908