قفل ریموت دار درب شیشه ای میرال سکوریت شفتی

قفل ریموت دار درب شیشه ای میرال سکوریت شفتی,قفل الکترونیکی شفتی میله ای,قفل برقی ریموتی مغناطیسی درب های شیشه ای طلافروشی,صرافی,قفل ریموت دار درب شیشه ای سکوریت میرال شافتی مغناطیسی,قفل الکترونیکی ریموتی درب های شیشه ای با فریم یا چهارچوب شیشه ریموت کنترلی,قفل برقی شفتی یا شافتی الکترومغناطیسی ریموتی آرارات الکترونیک مدل ELPR200 جهت برقی و ریموت دار کردن درب های شیشه ای لولایی و بازشو مانند درب طلافروشی یا صرافی کاربرد دارد و دارای خروجی سنسور نشانگر وضعیت قفل و درب می باشد.
http://www.araratco.co