اکسس کنترل و سیستم دربازکن کارتی رمزی فلزی ضدآب هوشمند

اکسس کنترل و سیستم دربازکن کارتی رمزی فلزی ضدآب هوشمند RFID,دستگاه access control کارتی رمزی فلزی ضد آب ضد ضربه با کارت و رمز هوشمند RFID,درب بازکن کارتی,دربازکن کارتی رمزدار هوشمند,پنل در باز کن با کارت و کد فلزی ضد ضربه ضد آب قفل برقی ساختمان و حیاط.دستگاه کنترل تردد و درب بازکن سوییچی,جایگزین کلید های سنتی مکانیکی,اکسس کنترل کارتی,درب باز کن آرارات الکترونیک مدل AT2200W,تردد توسط رمز,کارت الکترونیکی,قابلیت نصب بر روی کلیه درب های اماکن اداری,تجاری,مسکونی و مخصوص نصب درب محیط های بیرونی و شرجی می باشد. www.electriclock.org