قفل برقی مقابلی توکار درب ضدسرقت KALE ترک

قفل برقی درب ضد سرقت,قفل برقی کاله ترکیه,قفل برقی مقابلی توکار درب ضدسرقت KALE ترک,قفل برقی kale kilit,قفل مقابل برقی درب ضدسرقت کالی ترکیه,قفل برقی,قفل برقی درب,قفل الکترونیکی درب ضد سرقت کاله مدل ELZ جهت برقی کردن درب های ضد سرقت کاله ترکیه ای نصب و توسط درب بازکن و دستگاه های کنترل تردد هوشمند ریموتی رمزی کارتی و اثر انگشتی آرارات الکترونیک کنترل و توسط ریموت کد یا رمز کارت های الکترونیکی و ریموت مدیریت می شود. http://www.araratco.co