دربازکن کارتی رمزی هوشمند با کارت و رمز RFID

دربازکن کارتی,دربازکن با RFID,دستگاه دربازکن کارتی,درب بازکن کارتی,در بازکن با کارت و رمز,اکسس کنترل رمزی هوشمند rfid.سیستم درب بازکن کارتی رمزی مدل AT2200 آرارات الکترونیک پنل هوشمند جهت کارتی کردن انواع درب های ورودی و خروجی اداری تجاری مسکونی کاربرد و همراه تجهیرات جانبی قفل های برقی(قفل مگنتی-مغناطیسی-مقابل برقی) و درب های اتوماتیک-برقی-شیشه ای-فلزی ساختمانی و چوبی و ضد سرق آپارتمانی نصب می شود. www.araratco.co