شماره گذاری (ایجاد ردیف) به صورت اتوماتیک در اکسل

در اینجا ما به شما آموزش می دهیم که چگونه میشه با تابع if و تابع row به صورت اتوماتیک شماره گذاری کنید و یا شماره ردیف در اکسل به صورت اتوماتیک ثبت شود.البته در این فیلم آموزشی ، شما آموزشی هم از توابع پرکاربرد vlookup و iferror خواهید داشت.برای آموزشهای بیشتر حتما به سایت ما به نشانی www.exceliha.ir مراجعه کنید.