وقتی یه چوپانِ نابغه و یه مهندس رو با یه گله گوسفند تنها بزاریم

تمام صحنه ها کاملا واقعی ضبط شدن.
تماشای این کلیپ را به هیچ وجه از دست ندین