معرفی تلگرام : امنیت : امکانات مختلف

در این ویدیو برنامه پیام رسان تلگرام معرفی می شود و درباره جنبه های مختلف آن از جمله بحث امنیت توضیحاتی داده می شود.
ترفندهای هک تلگرام