فوت کوزه گری 22- بسیج سازندگی - بسته بندی

راهای ارتباط با سازمان بسیج سازندگی کشور
شماره تماس: 22661433 - 021
شماره پیامک: 660000070
کانال تلگرام: sazandegi313@
آدرس سایت: sazandegi.ir