سخنرانی سردار سلیمانی در جمع مدافعان حرم

کلیپ سخنرانی سردار سلیمانی در جمع مدافعان حرم...