ساخت دستگاه ابکاری فانتاکروم-مخمل پاش-هیدروگرافیک09362709033

ساخت و تولید انواع دستگاههای ابکاری فانتاکروم09195642293
ساخت دستگاه مخمل پاش(فلوک پاش)02156574663
ساخت دستگاه هیدروگرافیک 09362709033
تامین مواد اولیه اعم از :پودر مخمل ترک -ایرانی و چسب ضد اب و پایه اب-مواد اولیه مواد ابکاری فانتاکروم -کیلر ابکاری -کوتینگ-پرایمر وانجام خدمات هر سه دستگاه با بهترین کیفیت در ایران
www.iliyacaler.com
09195642293
09362709033
09384086735
02156574663