فشار دادن حوله خیس در فضا و شرایط بی وزنی چه نتیجه ای خواهد داشت؟

همانطور که می دانید، در خارج از جو زمین شرایطی وجود دارد که هر کسی نمی تواند در آن دوام بیاورد. فضا نوردان نیز برای مبارزه با بی وزنی و عدم وجود جاذبه، تمهیدات ویژه ای در نظر می گیرند.

چنین شرایطی باعث می شود که بسیاری از اتفاقات همانند آنچه روی کره زمین دیده ایم، رخ ندهد. برخی از افراد مانند ایلان ماسک برای انتقال نسل بشر به کرات دیگر برنامه ریزی کرده اند، اما نباید فراموش کنند که در وهله نخست باید شرایط مناسب فراهم گردد.

یک فضا نورد به نام کریس هادفیلد، برای آن که وضعیت موجود در خارج از جو را به تصویر بکشد، ابتکار جالبی به خرج داده است. وی یک حوله خیس را در دست گرفته و آن را فشار می دهد. جالب آنکه آبی از حوله سرازیر نمی گردد و شرایط به گونه ای پیش می رود که گویی حوله در آب غرق شده است. تماشای ویدیوی زیر ماجرا را به شما نشان خواهد داد، پیشنهاد می دهیم آن را ببینید.