معمای سکه‌ی تقلبی!

تصور کنید شما بزرگترین ریاضیدان در قلمرو پادشاهی تان هستید، اما از آنجایی که قوانین مالیاتی امپراتور را زیر سوال برده اید، شما را با فقط یک ماژیک که بتوانید روزها را با آن بشمارید در سیاهچال انداخته اند.

اما یک روز شما را ناگهان نزد امپراتور می برند که عصبانی تر از همیشه به نظر می آید، یکی از دوازده حاکم زیر دست او محکوم به پرداخت خراج با سکه ای بدلی شده که الان وارد خزانه شده است.

حالا فرصتی پیش آمده تا شما به عنوان بزرگترین ریاضیدان پادشاهی با شناسایی سکه قلابی آزادی خودتان را بخرید.