هیولای گیلا

هیولای گیلا در زمان شکار قدرت بویایی شگفت انگیزی پیدا می کند. او مکان تخم هایی را که در اطراف دفن شده اند را شناسایی می کند، تخم هایی که تقریبا در سی سانتی متری عمق زمین قرار گرفته اند.

حتی می تواند مسیری را که یک تخم مرغ غلت زده است را هم پیگیری کند. وقتی شکار گرفته شود تا حد مرگ در دهان این خزنده خرد می شود.