کلیپ اثرات دشنام ندادن از زبان استاد حسینی قمی

قسمتی از سخنان حجت الاسلام حسینی قمی در مورد فحش ندادن به کسانی که به ما فحش میدهند